BSF Nederweert 17-6-18

       
Beste defilé 100,8 punten 1e plaats
Mooiste geheel 179,4 punten 1e plaats
Beste houding 175,2 punten 4e plaats
Beste Bordjesdrager 169 punten 2e plaats
Beste commandant 67,8 punten 2e plaats
Beste vaandeldrager 172 punten 3e plaats
Beste tambourmaitre 172 punten 2e plaats
       
Mooiste keizerspaar 185 punten 1e plaats
Mooiste koningspaar 180,8 punten 10e plaats
Beste marketenster solo 173,8 punten 1e plaats
       
Solisten 5e divisie
Stef Moris 85 punten 1e plaats
       
Solisten jeugd divisie      
Laura Maessen 81,5 punten 1e plaats
       
Schieten      
1e zestal 54 punten 1e plaats 
2e zestal 54 punten 4e plaats
3e zestal 54 punten 1e plaats
4e zestal 50 punten