BSF Tungelroy 28-05-2017

       
Beste defilé 101,2 punten 2e plaats
Mooiste geheel 173,6 punten 5e plaats
Beste houding 183,2 punten 2e plaats
Beste Bordjesdrager 174 punten 2e plaats
Beste commandant 68 punten 3e plaats
Beste vaandeldrager 170 punten 3e plaats
Beste tambourmaitre 177 punten 4e plaats
       
Mooiste keizerspaar 179,3 punten 1e plaats
Mooiste koningspaar 181,5 punten 2e plaats
Beste marketenster solo 183,5 punten 2e plaats
Marswedstrijden 83,2 punten 3e plaats
Beste tambour-maître marswedstrijden 87 punten 2e plaats
       
Schieten      
1e zestal 50 punten  
2e zestal 53 punten 4e prijs
3e zestal 49 punten  
4e zestal 50 punten