BSF Ospeldijk 27 augustus 2017

       
Beste defilé 106,4 punten 4e plaats
Mooiste geheel 174 punten 2e plaats ged.
Beste houding 175,6 punten 1e plaats
Beste Bordjesdrager 176,8 punten 3e plaats
Beste commandant   72 punten 2e plaats
Beste vaandeldrager 177 punten 4e plaats
Beste tambourmaitre 183,4 punten 2e plaats
       
Mooiste keizerspaar 183 punten 1e plaats
Mooiste koningspaar 174,6 punten 4e plaats
Beste marketenster solo 178 punten 1e plaats
Marswedstrijden 79,7 punten 3e plaats
Tambour-maître mars. 82 punten 2e plaats
       
Schieten      
1e zestal 54 punten  
2e zestal 52 punten  
3e zestal 52 punten  
drietal 27 punten  

GEMEENTEBEKER !!!