BSF Roggel 9 juni 2013

       
Beste defilé 95 punten 5e plaats
Mooiste geheel 164,4 punten 1e plaats
Beste houding 168 punten 5e plaats
Beste Bordjesdrager 158 punten 5e plaats
BesteTambourmaitre 152 punten 6e plaats
Beste marketentstergroep 156 punten 5e plaats
Beste Vaandeldrager 159 punten 2e plaats
Beste Commandant 61 punten 7e plaats
Marswedstrijden 166,8 punten 3e plaats
Tambourmaitre op terrein 180 punten 1e plaats
Mooiste koningspaar 181 punten 1e plaats
       
Schieten      
Eerste zestal 35 punten  
Tweede zestal 33 punten  
Derde zestal 35 punten 8e plaats
Vierde zestal 33 punten