BSF Stramproy 24 augustus 2014

       
Beste defilé 102 punten 3e plaats
Mooiste geheel 168 punten 6e plaats
Beste houding 177,6 punten 2e plaats
Beste Bordjesdrager 165 punten 5e plaats
BesteTambourmaitre 164 punten 6e plaats gedeeld
Beste marketentstergroep 180,5 punten 2e plaats
Beste Vaandeldrager 168 punten 3e plaats
Beste Commandant 63 punten 5e plaats
Marswedstrijden 170 punten 2e plaats
Tambourmaitre op terrein 179 punten 1e plaats
Mooiste koningspaar 178,5 punten 1e plaats
       
Schieten      
Eerste zestal 53 punten  
Tweede zestal 45 punten  
Derde zestal 45 punten  
Vierde zestal 43 punten  
drietal 21 punten