Lintje voor Annelies Kiggen


Uit handen van loco-burgemeester Martijn van den Heuvel ontving  Annelies Kiggen- Sillekens op zaterdag 6 mei 2017 een Koninklijke onderscheiding. Dit gebeurde in de Leukerschans tijdens de viering van het St Jobfeest. Ze kreeg de versierselen die horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Stichting Land van Horne
Sinds 1989 werkt Annelies als administratief medewerkster bij Stichting Land van Horne. In deze functie verricht zij meer werkzaamheden dan redelijkerwijs van haar verwacht mag worden. Zij neemt haar functie te boven gaande initiatieven om de belangen van de stichting en van haar bewoners op de beste wijze te behartigen. Daarbij heeft ze niet alleen oog voor haar eigen takenpakket, maar is ook collega’s behulpzaam en ondersteunt anderen bij het verrichten van hun werkzaamheden. Die collegialiteit toont zij ook bij het organiseren van evenementen en ontspanningsactiviteiten voor het personeel.

Schutterij Sint Job Leuken
Annelies is al 35 jaar actief binnen het fluit- en tamboerskorps. Ze nam zitting in het bestuur van de muziekcommissie, die de dagelijkse gang van zaken rondom dit korps onder haar hoede heeft. Ze was secretaresse van deze commissie en de laatste jaren is ze voorzitter. Hiermee vervult ze al 25 jaar een voorbeeldfunctie voor de jeugdige muzikanten. Binnen het korps beheert ze onder meer de bladmuziek en is ze verantwoordelijk voor alles rondom de solisten en ensembles die jaarlijks deelnemen aan diverse wedstrijden. Ze is tevens contactpersoon voor de muziekschool en zodoende nauw betrokken bij de opleiding van alle muzikanten. Naast haar bestuursfunctie in de fluitcorpscommissie heeft mevrouw Kiggen ruim 15 jaar zitting gehad in het hoofdbestuur van de vereniging. Ze was achtereenvolgens secretaresse, penningmeester en vicevoorzitter. Momenteel verzorgt ze de boekhouding.

Annelies lintje

Jan Driessen koning 2017


Op 6 mei 2017 heeft Jan Driessen zich tot koning geschoten voor het seizoen 2017-2018. Bij de jeugd was het Laura Maessen die de vogel ontdeed van het laatste buisje en zich daarmee kroonde tot jeugdkoninging 2017.

Laura en Jan,  van harte gefeliciteerd!

Koning 2017

 

Lintje voor Tonnie van Geneijgen


Woensdag 26 april 2017 heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd Tonnie van Geneijgen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tonnie is al jaren vrijwilligster bij onze schutterij. Tonnie, van harte gefeliciteerd!

Meer artikelen...