OLS Merkelbeek 2017


zondag 2 juli is het dan zover: we gaan naar het OLS in Merkelbeek. Hieronder alle belangrijke informatie:

Tijd Wat Locatie
10.30 uur  vertrek bus naar Merkelbeek Leukerschans
12.30 uur  solistenwedstrijd Stef Moris rood-witte vlag
12.55 uur  solistenwedstrijd Maartje Duisters oranje vlag
13.00 uur  solistenwedstrijd Amy Mols oranje vlag
13.05 uur  solstenwedstrijd Laura Maessen oranje vlag
13.30 uur  opstellen optocht (optochtnummer 33)     opstelterrein
14.45 uur  schoonheidswedstrijden    witte vlag
15.00 uur  stemmen fluiten materiaalwagen
15.50 uur marswedstrijden rode vlag
16.45 uur schietwedstrijd boom 17 Links
21.00 uur vertrek bus naar Leukerschans nog onbekend

  Geselecteerde schutters voor het OLS zestal zijn:

1. Ton Camp
2. Jan Driessen
3. Jos Doré
4. Marie-Jose Nouwen
5. Henk Mols
6. Erik Kiggen

Reserve schutters: Susanne Sporen en Truus Janssen

Will Claessens is Buksmeester en Rog Soulier draagt de paraplu

 

 

Lintje voor Annelies Kiggen


Uit handen van loco-burgemeester Martijn van den Heuvel ontving  Annelies Kiggen- Sillekens op zaterdag 6 mei 2017 een Koninklijke onderscheiding. Dit gebeurde in de Leukerschans tijdens de viering van het St Jobfeest. Ze kreeg de versierselen die horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Stichting Land van Horne
Sinds 1989 werkt Annelies als administratief medewerkster bij Stichting Land van Horne. In deze functie verricht zij meer werkzaamheden dan redelijkerwijs van haar verwacht mag worden. Zij neemt haar functie te boven gaande initiatieven om de belangen van de stichting en van haar bewoners op de beste wijze te behartigen. Daarbij heeft ze niet alleen oog voor haar eigen takenpakket, maar is ook collega’s behulpzaam en ondersteunt anderen bij het verrichten van hun werkzaamheden. Die collegialiteit toont zij ook bij het organiseren van evenementen en ontspanningsactiviteiten voor het personeel.

Schutterij Sint Job Leuken
Annelies is al 35 jaar actief binnen het fluit- en tamboerskorps. Ze nam zitting in het bestuur van de muziekcommissie, die de dagelijkse gang van zaken rondom dit korps onder haar hoede heeft. Ze was secretaresse van deze commissie en de laatste jaren is ze voorzitter. Hiermee vervult ze al 25 jaar een voorbeeldfunctie voor de jeugdige muzikanten. Binnen het korps beheert ze onder meer de bladmuziek en is ze verantwoordelijk voor alles rondom de solisten en ensembles die jaarlijks deelnemen aan diverse wedstrijden. Ze is tevens contactpersoon voor de muziekschool en zodoende nauw betrokken bij de opleiding van alle muzikanten. Naast haar bestuursfunctie in de fluitcorpscommissie heeft mevrouw Kiggen ruim 15 jaar zitting gehad in het hoofdbestuur van de vereniging. Ze was achtereenvolgens secretaresse, penningmeester en vicevoorzitter. Momenteel verzorgt ze de boekhouding.

Annelies lintje

Jan Driessen koning 2017


Op 6 mei 2017 heeft Jan Driessen zich tot koning geschoten voor het seizoen 2017-2018. Bij de jeugd was het Laura Maessen die de vogel ontdeed van het laatste buisje en zich daarmee kroonde tot jeugdkoninging 2017.

Laura en Jan,  van harte gefeliciteerd!

Koning 2017

 

Meer artikelen...